Nauczanie zdalne

Informacja dla uc​zniów:

Uczniowie, otrzymaliście dostęp do usługi internetowej Office 365
Adres strony internetowej usługi to: https://login.microsoftonline.com

Dane logowania:
Login: nazwiskoimię@liceumplastyczne.onmicrosoft.com (pisane małymi literami bez polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ć itp.)
Hasło: Plastyk1214

Aby się zalogować możecie skorzystać z poniższej instrukcji:

  1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres: https://login.microsoftonline.com, link od pliku .html
    Wyświetli się powitalna strona systemu
  2. Wpisz swoje dane logowania wg następującego wzoru: nazwiskoimię@liceumplastyczne.onmicrosoft.com (np. kowalskijan@liceumplastyczne.onmicrosoft.com)
    *imię i nazwisko wpisywane bez polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ć itp.)
  3. Wpisz hasło przesłane przez dziennik elektroniczny.
  4. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał.
  5. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z loginu i ustalonego przez siebie hasła

Instrukcje dla nauczycieli:

Instrukcja korzystania ze skrzynki znajduje się na Platformie Informacyjnej Nauczycieli ZSP w Lublinie, link od pliku .html.

Koncepcji nauczania zdalnego w ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie, w zakresie wszystkich przedmiotów, w tym w szczególności przedmiotów artystycznych. Dotyczy także nauczania indywidualnego, link od pliku .html.

image_pdfimage_print