Warsztaty rzeźbiarskie

WARSZTATY RZEŹBIARSKIEWarsztaty Rzeźbiarskie w terenach zielonych Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie odbywają się cyklicznie, co dwa lata i mają formę zajęć plenerowych.

Cele imprezy

Tworzenie warunków do szeroko rozumianej wymiany doświadczeń młodzieży i nauczycieli szkół plastycznych, inicjowanie dyskusji na temat współczesnej rzeźby plenerowej, doskonalenie umiejętności warsztatowych, kontakt z wybitnymi twórcami tej dziedziny sztuki oraz rozwój kontaktów i wymiana kulturalna z młodzieżą.

Uczestnicy

Uczestnikami pleneru są uczniowie średnich szkół artystycznych z całego kraju oraz zaproszeni goście z zagranicy. Celem warsztatów jest stworzenie możliwości szeroko rozumianej wymiany doświadczeń młodzieży i nauczycieli, prowokowanie dyskusji i refleksji na temat współczesnej rzeźby plenerowej oraz doskonalenie umiejętności rzeźbiarskich.

Plener

Plener jest niecodzienną okazją dla uzdolnionej młodzieży do realizacji dużych form przestrzennych w warunkach twórczej konfrontacji pod okiem doświadczonych nauczycieli rzeźby i snycerstwa oraz wybitnych twórców – profesorów prestiżowych uczelni artystycznych.

Imprezy towarzyszące

W ramach warsztatów odbywają się imprezy towarzyszące: seminaria na temat współczesnej rzeźby plenerowej, inne formy warsztatów, np. odlewnicze, spotkania integracyjne oraz wycieczki.

Z tej okazji powstają wydawnictwa, okazjonalne wystawy, filmy DVD – jako materiały edukacyjne służące także promocji szkoły.

STRONY

image_pdfimage_print