Informacja dla uc​zniów klas pierwszych (Office 365)

Uczniowie, otrzymaliście dostęp do usługi internetowej Office 365.
Adres strony internetowej usługi to: https://login.microsoftonline.com – link do strony logowania

Aby się zalogować możecie skorzystać z poniższej instrukcji:

  1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres: https://login.microsoftonline.com – link do strony logowania
  2. Wyświetli się powitalna strona systemu
  3. Wpisz swoje dane logowania wg następującego wzoru: nazwiskoimię@liceumplastyczne.onmicrosoft.com (np. kowalskijan@liceumplastyczne.onmicrosoft.com)
    *imię i nazwisko wpisywane bez polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ć itp.)
  4. Wpisz hasło przesłane przez dziennik elektroniczny.
  5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał.
  6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z loginu i ustalonego przez siebie hasła
image_pdfimage_print