O szkole

Budynek szkoły ZSP w Lublinie w 2013 roku. Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie kształci ok. 230 uczniów w specjalnościach i specjalizacjach zawodu „Plastyk”: projektowanie graficzne, aranżacja wnętrz, fotografia artystyczna, tkanina artystyczna, snycerstwo i techniki rzeźbiarskie. Po zdaniu matury absolwenci w zdecydowanej większości podejmują studia na wyższych uczelniach artystycznych w kraju i zagranicą.

Uczennica ogląda pracę z tkaniny na zajęciach z tkaniny artystycznej w pracowni ZSP w Lublinie. Ręce wyciągnęła do przodu i trzyma w nich dużą, rozłożoną tkaninę (na białym motyw kwiatowy w kolorach żółty, różowy, zielony). Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Historia szkoły sięga roku 1927, kiedy swoją działalność w Lublinie rozpoczęła filia krakowskiej Wolnej Szkoły Rysunku i Malarstwa, prowadzona przez Ludwikę Mehofferową – właścicielkę i dyrektor szkoły w pierwszych latach jej istnienia. Z wyjątkiem trzech lat okupacji, prywatna szkoła istniała do roku 1947, kiedy w wyniku upaństwowienia przejęta została przez Organizację Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i stała się Liceum Sztuk Plastycznych. Od tego czasu, ze zmianami w nazwie, wynikającymi ze zmian w strukturze oświaty i szkolnictwa artystycznego, szkoła tego typu istnieje do roku 2002, kiedy to został utworzony Zespół Szkół Plastycznych, obejmujący do dnia dzisiejszego dwie szkoły, od 2010 roku posiadający w swojej nazwie patrona – Cypriana Kamila Norwida. Od roku 1979 siedzibą szkoły jest budynek obecnej lokalizacji, zaprojektowany przez grupę tzw. „warszawskich tygrysów” (W. Kłyszewski, J. Mokrzyński, E. Wierzbicki), który został wpisany na listę dziedzictwa modernistycznej architektury Lublina i stanowi dzisiaj przykład nielicznej grupy obiektów szkół plastycznych w kraju, zaprojektowanych specjalnie z uwzględnieniem specyfiki tego typu kształcenia.

Dwie uczennice malują portret kobiety z modelu - starsza kobieta w pracowni ZSP w Lublinie. Uczennice ubrane są w podobne swetry w paski. Stoją obok siebie przy sztalugach tyłem. Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Wśród nauczycieli i absolwentów znajdują się artyści, którzy znaleźli stałe miejsce w historii polskiej sztuki, kultury i artystycznej edukacji, min. H. Zwolakiewicz, Z. Kononowicz, W. Filipiak, J. Ziemski, E. Baranowski, B. Balicki, L. Misiak, T. Mysłowski, Z. Kwiatkowski. Uczniowie od wielu lat są laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich przeglądów, plenerów i konkursów artystycznych, stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendystami artystycznych programów marszałka województwa lubelskiego i prezydenta miasta Lublin. Poziom kształcenia artystycznego potwierdza wysokie miejsce ZSP w zestawieniach najwyżej ocenianych szkół w Makroregionalnych i Ogólnopolskich przeglądach rysunku, malarstwa, rzeźby i zdobywane przez uczniów przedmaturalnych klas indeksy na wyższe uczelnie artystyczne.

Uczeń i uczennica rzeźbią w glinie głowy w pracowni ZSP w Lublinie. Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie jest organizatorem licznych imprez o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i makroregionalnym (konkursy, warsztaty, przeglądy) na trwale i od wielu lat wpisanych do kalendarza imprez MKiDN. Młodzież uczestniczy w realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych, we współpracy z instytucjami kultury miasta i regionu oraz szkołami artystycznymi w kraju i za granicą (Litwa, Ukraina, Izrael). Dorobek szkoły prezentowany jest w licznych wystawach na terenie kraju, w tym w tak prestiżowych galeriach, jak krakowski Pałac Sztuki.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.liceumplastyczne.lublin.pl

Skan podpisu dyr K. Dąbka

Dyrektor ZSP w Lublinie

 

 


 

Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?

Prezentacja o szkole

Brązowe Tarcze dla LP i OSSP w rankingu szkół średnich województwa lubelskiego 2020

image_pdfimage_print