Snycerstwo

PODSTAWA PROGRAMOWA

Treści nauczania

 1. Snycerstwo – charakterystyka, funkcje, przeznaczenie rzeźby w drewnie; związki z innymi dziedzinami sztuki i rzemiosła artystycznego.
 2. Środki wyrazu artystycznego w rzeźbie i płaskorzeźbie. Struktura i logika.
 3. Tradycja artystyczna i technologiczna w snycerstwie a rzeźba współczesna.
 4. Snycerstwo a formy użytkowe.
 5. Zasady i sposoby realizacji rzeźb w drewnie – na podstawie modelu (lub wykonywanie kopii na podstawie oryginału) lub dokumentacji projektowej (w tym rysunkowej).
 6. Charakterystyka i wykorzystywanie materiałów i surowców w snycerstwie.
 7. Zdobnictwo w drewnie. Sposoby wykończenia powierzchni – bezpowłokowe i powłokowe. Podstawy renowacji.
 8. Narzędzia, przyrządy, przybory – możliwości techniczne; bezpieczeństwo i higiena pracy.
 9. Dokumentacja projektowa i realizacyjna – rysunkowa, fotograficzna i opisowa.
 10. Planowanie pracy indywidualnej i zespołowej. Relacje projekt – realizacja 

Osiągnięcia uczniów

 1. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym w pracach snycerskich.
 2. Opanowanie warsztatu technicznego a w szczególności umiejętności przenoszenia odpowiednich wartości przestrzennych na płaskorzeźbę i bryłę rzeźbiarską.
 3. Czytanie i sporządzanie dokumentacji projektowej i wykonawczej (realizacyjnej).
 4. Bezpieczne i sprawne posługiwanie się narzędziami i urządzeniami oraz praktyczne wykorzystanie sprawności technicznych do realizacji zadań.
 5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do realizacji zamówionych projektów.
 6. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
 7. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.
image_pdfimage_print