Rada Rodziców przy PLSP im. C. K. Norwida w Lublinie

Konto bankowe Rady Rodziców

Rada Rodziców przy PLSP im. C. K. Norwida w Lublinie
Bank Spółdzielczy w Niemcach
nr konta 22 8702 0001 0260 3144 2000 0010

Dokonując wpłaty, w tytule przelewu prosimy jednoznacznie opisać, czego dotyczy.

Opłata dobrowolna na działalność Rady Rodziców

Rada Rodziców przy PLSP w Lublinie zwraca się z prośbą o dobrowolne wpłaty, które mogą być dokonywane w całości lub w ratach.

 • Rada Rodziców uchwaliła składkę w wysokości 100 zł rocznie
 • Tytuł przelewu: Dobrowolna wpłata [Imię Nazwisko ucznia] [klasa]

Opłata za szafki

 • 120 zł – za cały cykl nauki
 • 40 zł – za rok nauki
 • Tytuł przelewu: [Imię Nazwisko ucznia] [klasa] szafki

Ubezpieczenie szkolne

W roku szkolnym 2022/2023 PLSP w Lublinie nie będzie pośredniczyć w zawieraniu polisy na ubezpieczenie grupowe NW dla młodzieży szkolnej. Ubezpieczenie NW dla uczniów należy zorganizować we własnym zakresie.

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie w roku szkolnym 2022/2023:

 • Przewodniczący Rady Rodziców – Piotr Michota
 • Zastępca Przewodniczącego RR – Radosław Nowakowski
 • Sekretarz – Piotr Mackiewicz
 • Skarbnik – Anna Pomorska – Kowalczyk
 • Komisja rewizyjna – Przewodniczący – Agnieszka Wróblewska
 • Komisja rewizyjna – Zastępca Przewodniczącego – Joanna Olędzka
 • Komisja rewizyjna – Sekretarz – Ewelina Nowicka
 • Członek RR – Justyna Mirosław
 • Członek RR – Anna Danek-Majewska
 • Członek RR – Renata Michnowicz

Środki pochodzące ze składek będą wykorzystane na statutowe cele Rady Rodziców:

 • Pobudzanie i organizowanie formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania statutowej działalności szkoły a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.
 • Zapewnienie rodzicom współdziałania z innymi organizacjami szkoły, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły.
 • Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.
 • Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu między innymi poprzez jego dofinansowanie.
 • Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, turystycznej, sportowej (wystawy, wernisaże, muzea, kina, bale, studniówki, turnieje sportowe, konkursy artystyczne, turnieje wiedzy i sprawności, wycieczki, plenery, obozy integracyjne), oraz pozyskanie środków finansowych na te cele.
 • Udzielanie pomocy w organizowaniu kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych, specjalistycznego szkolenia, zajęć wyrównawczych, prelekcje dla młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej.
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i państwowych.
 • Pomoc w organizowaniu okolicznościowych dekoracji, wystaw i gazetek oraz nagród rzeczowych i książkowych.
 • Pomoc w zakupie sprzętu.
 • Współudział w przyznawaniu i udzielaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej w szczególności w zakresie dożywiania, zapomóg losowych, bonów materialnych itp.
 • Organizowanie i udział oraz pozyskiwanie środków finansowych z aukcji prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie z przeznaczeniem na realizację statutowej działalności szkoły.

Za wszystkie wpłaty dziękujemy

Rada Rodziców


Działalność Rady Rodziców

linki do plików .pdf (częściowo niedostępne WCAG 2.0)

Regulamin Rady Rodziców

Uwaga:
Ze względu na częste aktualizacje proszę odświeżyć stronę lub oczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

Wpis wielostronicowy. Przełączaj się na inne strony w lewym dolnym rogu tekstu.

image_pdfimage_print