Termomodernizacja

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

  • W czerwcu 2018 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
  • W grudniu 2018 roku projekt został zakończony (jeśli dotyczy).

Dalsze informacje nt. projektu – Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce (PDF, 914 KB).

image_pdfimage_print