1

Ogłoszenia

Harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w roku szkolnym 2021/2022 – link do pliku .pdf 80 KB (niedostępny WCAG 2.0)

Zarządzenie Dyrektora nr 26/2022 w sprawie drugiego stopnia alarmowego w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie – link do pliku .pdf 25 KB (niedostępny WCAG 2.0)

Rada Pedagogiczna 30.08.2022 – link do pliku .pdf 13 KB (niedostępny WCAG 2.0)

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022 – link do pliku .pdf 12 KB (niedostępny WCAG 2.0)