„Polecam – Przeczytaj” – konkurs czytelniczy

Kolorowa grafika przedstawiająca ludzi z parasolami spacerującymi w deszczu. W tle budynki i duże książki ustawione pionowo, jak domy. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Biblioteka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie zaprasza wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie czytelniczym na recenzję przeczytanej książki.

„Polecam – Przeczytaj” ma formułę cyklicznego konkursu miesięcznego i będzie trwał od października do 31 maja roku szkolnego 2022/2023.

Zapraszamy na kolejne edycje konkursu. Czekamy na Wasze prace w szkolnej bibliotece.


Cele konkursu:

 1. Inspirowanie czytelnictwa u uczniów.
 2. Zachęcenie młodzieży do korzystania z księgozbioru biblioteki.
 3. Popularyzacja wartościowej literatury.
 4. Pobudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata.
 5. Kształtowanie wrażliwości i wzbogacenie wiedzy o nowe treści.
 6. Poznanie gatunku literackiego „recenzja” i zastosowanie go w praktyce.

Regulamin konkursu:

 1. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do ostatniego piątku każdego miesiąca.
 2. Uczniowie wybierają dowolną pozycję z literatury pięknej lub popularno-naukowej.
 3. Uczestnicy piszą recenzję danego utworu (1-2 strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5).
 4. Ocenie będą podlegać: argumenty zachęcające do sięgnięcia po książkę, poprawność językowa, oryginalność pracy, wartość artystyczna tekstu, samodzielność ujęcia (dyskwalifikacji podlegać będą recenzje będące kopiami cudzych tekstów).
 5. Prace będzie oceniać jury w składzie: nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele języka polskiego.
 6. W danym miesiącu musi wpłynąć min. 4 prace aby jury mogło przystąpić do obrad, których wyniki zostaną ogłoszone do 15-go dnia każdego miesiąca.
 7. Najlepsza recenzja w każdym miesiącu zostanie uhonorowana dyplomem i nagrodą finansową w wysokości 200 zł., ufundowaną przez Stowarzyszenie Lubelski Plastyk. Praca zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub nie rozstrzygnięcia konkursu w danym miesiącu z powodu niewystarczającej liczby prac. Wówczas złożone recenzje przechodzą na następny miesiąc.
image_pdfimage_print