1

Przeglądy końcoworoczne z przedmiotów artystyczno-zawodowych 2021

Fotorelacja, autorzy fotografii: Krzysztof Dąbek, Zdzisław Kwiatkowski – link do galerii plików .jpg