Rodzice

Dziennik elektroniczny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i konsultacje z nauczycielami

Programy nauczania do przedmiotów artystycznych i do przedmiotów ogólnokształcących dopuszczone do użytku szkolnego w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. w Lublinie, zgodnie ze statutem szkoły znajdują się w szkolnej bibliotece.


List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

image_pdfimage_print