Rada Rodziców

Uwaga:
Ze względu na częste aktualizacje proszę odświeżyć stronę lub oczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

Najważniejsze wskazówki na temat odświeżania strony internetowej na Windows


Regulamin Rady Rodziców

Ubezpieczenie szkolne

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie nie będzie pośredniczyć w zawieraniu polisy na ubezpieczenie grupowe NW dla młodzieży szkolnej. Ubezpieczenie NW dla uczniów należy zorganizować we własnym zakresie.


Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie w roku szkolnym 2021/22:

 • Przewodniczący Rady Rodziców – Piotr Michota
 • Vice Przewodniczący Rady Rodziców – Piotr Nowicki
 • Sekretarz – Beata Franiewska
 • Skarbnik – Anna Pomorska-Kowalczyk
 • Komisja Rewizyjna, przewodniczący – Renata Michnowicz
 • Komisja Rewizyjna, z-ca przewodniczącego – Joanna Czerwonka
 • Komisja Rewizyjna, sekretarz – Justyna Mirosław
 • Członek Rady Rodziców – Radosław Nowakowski
 • Członek Rady Rodziców – Karolina Sykut
 • Członek Rady Rodziców – Agnieszka Wróblewska-Kupczak

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie zwraca się z prośbą o dobrowolne wpłaty, które mogą być dokonywane w całości lub w ratach częściowych. Rada Rodziców uchwaliła składkę w wysokości 100 zł rocznie.

Nastąpiło zamknięcie rachunku Rady Rodziców z powodu wysokich prowizji bankowych (49 zł/mc).


Środki pochodzące ze składek będą wykorzystane na statutowe cele Rady Rodziców:

 • Pobudzanie i organizowanie formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania statutowej działalności szkoły a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.
 • Zapewnienie rodzicom współdziałania z innymi organizacjami szkoły, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły.
 • Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.
 • Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu między innymi poprzez jego dofinansowanie.
 • Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, turystycznej, sportowej (wystawy, wernisaże, muzea, kina, bale, studniówki, turnieje sportowe, konkursy artystyczne, turnieje wiedzy i sprawności, wycieczki, plenery, obozy integracyjne), oraz pozyskanie środków finansowych na te cele.
 • Udzielanie pomocy w organizowaniu kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych, specjalistycznego szkolenia, zajęć wyrównawczych, prelekcje dla młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej.
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i państwowych.
 • Pomoc w organizowaniu okolicznościowych dekoracji, wystaw i gazetek oraz nagród rzeczowych i książkowych.
 • Pomoc w zakupie sprzętu.
 • Współudział w przyznawaniu i udzielaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej w szczególności w zakresie dożywiania, zapomóg losowych, bonów materialnych itp.
 • Organizowanie i udział oraz pozyskiwanie środków finansowych z aukcji prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie z przeznaczeniem na realizację statutowej działalności szkoły.

Za wszystkie wpłaty dziękujemy

Rada Rodziców


Działalność Rady Rodziców 

pliki .pdf niedostępne WCAG 2.0

Wpis wielostronicowy. Przełączaj się na inne strony w lewym dolnym rogu tekstu.

image_pdfimage_print