Rada Rodziców

Uwaga:
Ze względu na częste aktualizacje proszę odświeżyć stronę lub oczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

Najważniejsze wskazówki na temat odświeżania strony internetowej na Windows


Regulamin Rady Rodziców

Rada Rodziców przy ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie
Bank Spółdzielczy w Niemcach – Nr 22 8702 0001 0260 3144 2000 0010

Ubezpieczenie szkolne

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie nie będzie pośredniczyć w zawieraniu polisy na ubezpieczenie grupowe NW dla młodzieży szkolnej. Ubezpieczenie NW dla uczniów należy zorganizować we własnym zakresie.


Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie w roku szkolnym 2021/22:

 • Przewodniczący Rady Rodziców – Piotr Michota
 • Vice Przewodniczący Rady Rodziców – Piotr Nowicki
 • Sekretarz – Beata Franiewska
 • Skarbnik – Anna Pomorska-Kowalczyk
 • Komisja Rewizyjna, przewodniczący – Renata Michnowicz
 • Komisja Rewizyjna, z-ca przewodniczącego – Joanna Czerwonka
 • Komisja Rewizyjna, sekretarz – Justyna Mirosław
 • Członek Rady Rodziców – Radosław Nowakowski
 • Członek Rady Rodziców – Karolina Sykut
 • Członek Rady Rodziców – Agnieszka Wróblewska-Kupczak

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie zwraca się z prośbą o dobrowolne wpłaty, które mogą być dokonywane w całości lub w ratach częściowych. Rada Rodziców uchwaliła składkę w wysokości 100 zł rocznie.

Nastąpiło zamknięcie rachunku Rady Rodziców z powodu wysokich prowizji bankowych (49 zł/mc).


Środki pochodzące ze składek będą wykorzystane na statutowe cele Rady Rodziców:

 • Pobudzanie i organizowanie formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania statutowej działalności szkoły a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.
 • Zapewnienie rodzicom współdziałania z innymi organizacjami szkoły, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły.
 • Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.
 • Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu między innymi poprzez jego dofinansowanie.
 • Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, turystycznej, sportowej (wystawy, wernisaże, muzea, kina, bale, studniówki, turnieje sportowe, konkursy artystyczne, turnieje wiedzy i sprawności, wycieczki, plenery, obozy integracyjne), oraz pozyskanie środków finansowych na te cele.
 • Udzielanie pomocy w organizowaniu kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych, specjalistycznego szkolenia, zajęć wyrównawczych, prelekcje dla młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej.
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i państwowych.
 • Pomoc w organizowaniu okolicznościowych dekoracji, wystaw i gazetek oraz nagród rzeczowych i książkowych.
 • Pomoc w zakupie sprzętu.
 • Współudział w przyznawaniu i udzielaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej w szczególności w zakresie dożywiania, zapomóg losowych, bonów materialnych itp.
 • Organizowanie i udział oraz pozyskiwanie środków finansowych z aukcji prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie z przeznaczeniem na realizację statutowej działalności szkoły.

Za wszystkie wpłaty dziękujemy

Rada Rodziców


Działalność Rady Rodziców 

linki do plików .pdf niedostępne WCAG 2.0

Wpis wielostronicowy. Przełączaj się na inne strony w lewym dolnym rogu tekstu.

image_pdfimage_print