1

Stypendium MKiDN dla Elizy Kołodziej i Anny Myszkowiak

Anna Myszkowiak, Eliza Kołodziej stoją w Sali Balowej. Trzymają w rękach dyplomy w czerwonych teczkach. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Jest nam niezmiernie miło poinformować o stypendiach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2018/19 przyznanych Elizie Kołodziej i Annie Myszkowiak – uczennicom klas maturalnych (PLSP) w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.

Od lewej: A. Myszkowiak, E. Kołodziej

Stypendystki z dyplomami w rękach i osoby towarzyszące stoją przed tronem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się dnia 30 października 2019 roku w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Stypendystkom towarzyszyli Krzysztof Dąbek, dyrektor ZSP w Lublinie; Grzegorz Tomczyk, nauczyciel rysunku i malarstwa w/w szkoły; Maja Myszkowiak, uczennica klasy drugiej PLSP w ZSP w Lublinie i Eryk Małecki, absolwent naszej szkoły (LP 2015).

Od lewej: G. Tomczyk, M. Myszkowiak, A. Myszkowiak, K. Dąbek, E. Kołodziej, E. Małecki

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy tych najwyższych wyróżnień, jakie może otrzymać uczeń szkoły artystycznej. Przypomnijmy, że stypendium MKiDN jest przyznawane za uzyskaną wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno – zawodowych oraz za znaczące osiągnięcia artystyczne.

E. K.