1

Szkolenie dla kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli szkół artystycznych

Plakat informacyjny CEA z ich logo, z napisem jak w tytule artykułu. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje przejście do artykułu na stronie CEA w Warszawie.
link do artykułu na stronie CEA w Warszawie