Egzamin maturalny

Komunikaty

Organizacja

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022
Załączniki (wersja WORD/DOCX) do pobrania .zip 24,8 MB

W powyższym dokumencie znajdują się m.in.:

 • SEKCJA 2.1 Informacje o egzaminie maturalnym dla zdających, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w tym dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument wydany za granicą s. 15-17
 • SEKCJA 15 Unieważnienie egzaminu maturalnego, wglądy do prac egzaminacyjnych oraz odwołania do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego s. 101-109
  15.1. Przyczyny unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ….. 101
  15.2. Unieważnienie w przypadku stwierdzenia przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego ….. 101
  15.3. Unieważnienie w przypadku zgłoszenia przez absolwenta uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego …..105
  15.4. Unieważnienie w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej ….. 107
  15.5. Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej ….. 107
  15.6. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ….. 109
 • SEKCJA 16.5. Informacje wydrukowane na świadectwie dojrzałości w 2021 r. ………….. s. 116
 • SEKCJA 20 Opłaty za egzamin maturalny …………………………….. s. 131
 • SEKCJA 21 Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w 2022 r. oraz w latach kolejnych (począwszy od 2023 r.), w związku ze zmianami w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. s. 133
  Tabela 1. Tabela 1. Absolwenci LO, technikum i branżowej szkoły II stopnia z roku 2022 ……….. 133
  Tabela 2. Absolwenci LO i technikum z roku 2021 ……… 135
  Tabela 3. Absolwenci LO i technikum z roku 2020 …………………………………………………. 137
  Tabela 4. Absolwenci LO i technikum z lat 2017–2019 ……………………………………………………. 139
  Tabela 5. Absolwenci LO z lat 2005–2016 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2016 ……141
 • Elektroniczny wniosek o wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych

ZAŁĄCZNIKI WORD/DOCX

Linki zewnętrzne:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

image_pdfimage_print