Egzamin maturalny

Komunikaty

Organizacja

Szczególne rozwiązania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie – link do pliku .pdf 411 KB

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, w szczególności Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu, s. 16-18

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja 2
Załączniki (wersja WORD/DOCX) .zip 24,8 MB

W powyższym dokumencie znajdują się m.in.:

 • SEKCJA 2.1 Informacje o egzaminie maturalnym dla zdających, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w tym dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument wydany za granicą s. 13-16
 • SEKCJA 15 Unieważnienie egzaminu maturalnego, wglądy do prac egzaminacyjnych oraz odwołania do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego s. 97-105
  15.1. Przyczyny unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ….. 97
  15.2. Unieważnienie w przypadku stwierdzenia przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego ….. 97
  15.3. Unieważnienie w przypadku zgłoszenia przez absolwenta uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego …..101
  15.4. Unieważnienie w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej ….. 103
  15.5. Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej ….. 103
  15.6. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ….. 105
 • SEKCJA 16.5. Informacje wydrukowane na świadectwie dojrzałości w 2021 r. s. 112
 • SEKCJA 21 Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz w latach kolejnych (począwszy od 2022 r.), w związku ze zmianami w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. s. 129
  Tabela 1. Absolwenci LO z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015 ……….. 129
  Tabela 2. Absolwenci LO z lat 2015–2019 oraz absolwenci technikum z lat 2016–2019 ……… 131
  Tabela 3. Absolwenci LO i technikum z roku 2020 …………………………………………………. 133
  Tabela 4. Absolwenci LO i technikum z roku 2021 …………………………………………………. 135
 • SEKCJA 20 Opłaty za egzamin maturalny s. 127

ZAŁĄCZNIKI WORD/DOCX

Informatory

WAŻNE

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – Pytania i odpowiedzi

 • Na powyższej stronie znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz odpowiedzi na te pytania.
 • Po kliknięciu w pytanie, zobaczysz odpowiedź.
 • Jeżeli nie znajdujesz odpowiedzi na swoje pytanie, prześlij je do CKE – wypełnij formularz na dole powyższej strony.

Linki zewnętrzne:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

image_pdfimage_print