Koło Sztuk Wizualnych PLSP w Lublinie

Program

  1. Koło Sztuk Wizualnych ma na celu rozwijanie umiejętności i wiedzy z zakresu historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuki współczesnej.
  2. Kolejne zajęcia dają uczniom możliwość pogłębienia wiedzy wykraczającej poza zakres programu szkolnego. Poprzez referaty, dyskusje i lektury poznają wybrane zagadnienia z zakresu sztuki. Omawiając twórczość różnych artystów dokonują porównań i kształtują umiejętność prawidłowego wyciągania wniosków. Poznają także szerzej tło historyczne oraz analizują związki z innymi dziedzinami. Interdyscyplinarność badań ma na celu poszerzenie ich wiedzy oraz umiejętne poruszanie się po różnych obszarach wiedzy ze wskazaniem związków zachodzących między nimi.
  3. Uczniowie poprzez czytanie i analizę tekstów mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, oraz wzbogacania i poszerzania wiedzy na temat sztuki polskiej i światowej. Lista dodatkowych lektur, artykułów wykracza poza materiał szkolny i stanowi uzupełnienie a zarazem rozwinięcie treści zawartych w podstawie programowej.
  4. Uczniowie mają na zajęciach możliwość oglądania filmów związanych ze sztuką (zarówno o sztuce jak i tych, które same stanowią dzieła, gdzie film jest medium w zakresie sztuk wizualnych). Każdy pokaz poprzedza krótkie wprowadzenie prowadzącego koło, natomiast na zakończenie proponowana jest dyskusja podsumowująca całość.
  5. Jednym z celów koła jest poznanie i propagowanie wiadomości na temat sztuki współczesnej zarówno polskiej jak i innych krajów. Analiza aktualnych zjawisk w obszarze sztuk wizualnych ma na celu pogłębienie wrażliwości oraz wiedzy na temat aktualnych wydarzeń. Środkiem do realizacji tych celów jest: zwiedzanie wystaw sztuki współczesnej, w tym uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta oraz wyjazdy do innych placówek na terenie kraju. Uczeń w ramach koła poznaje zasady funkcjonowania instytucji kultury, ich zadania i cele (poznaje w rozszerzonym zakresie pojęcia muzeum, galeria, wystawa).
  6. Kolejnym celem koła jest współpraca uczniów ze szkolną galerią. Poprzez pomoc przy organizacji wystaw, pisanie recenzji poznają oni zasady jej funkcjonowania zarówno od strony merytorycznego przygotowania jak i technicznej oprawy całości. Ważne staje się także nabywanie umiejętności organizacyjnych, dobre planowanie czasu, terminowe wykonanie określonych prac według harmonogramu oraz odpowiedzialność za wykonywane zadanie. Działania koła mają także funkcję wychowawczą, uczą współdziałania w grupie.
  7. Uczniowie mają możliwość zwiedzania różnych placówek: muzeów czy galerii w kraju i zagranicą. Uczą się organizacji wycieczek, tworzenia programu i opracowują krótkie referaty. Następnie w postaci wykładu przygotowują sprawozdanie z wycieczki organizując pokaz w galerii szkolnej z użyciem nowoczesnych narzędzi (komputer, odpowiednie programy) i piszą recenzje zamieszczane na internetowej stronie szkoły/koła.
  8. Uczniowie bezpośrednio nawiązują kontakt z ciekawymi osobami, zarówno teoretykami jak i artystami, poznają ich pracownie, zapraszają na wykłady, spotkania i dyskusje w szkole. Dzięki temu aktywnie biorą udział w życiu szkoły i inicjują zdarzenia, dzieląc się rezultatami z pozostałą społecznością szkolną. Wzbogacają swoją wiedzę na temat warsztatu artystów, aktualnych zjawisk w sztuce oraz poznają różne punkty widzenia na wybrane problemy związane z twórczością artystyczną.
  9. Na zakończenie roku szkolnego przygotowują własną sesję na wybrany temat zapraszając do współpracy uczniów innych szkół. Opracowują plan wystąpień, a także zajmują się całą obsługą sesji, w tym oprowadzają zaproszonych gości po szkole. Nie tylko uczestniczą, ale i inicjują zdarzenia.

Paulina Zarębska-Denysiuk

Działalność

STRONY

Galeria składa się  z trzech zdjęć. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.

image_pdfimage_print