Programy stypendialne

Stypendia MKiDN

Stypendia CEA za wysokie wyniki w nauce za rok szkolny

  • 2010/2011 – Adriana Chyćko, Alicja Sawoniuk, Magdalena Reczek, Karolina Zielińska
  • 2009/2010 – Adriana Chyćko, Alicja Sawoniuk, Magdalena Reczek, Martyna Pająk, Damian Rogalski, Katarzyna Szlachta
  • 2008/2009 – Beata Weber, Kamila Konczewska, Magdalena Reczek, Karolina Zieniewicz

Stypendia Prezydenta Miasta Lublin za realizację projektów artystycznych oraz osiągnięcia artystyczne

Stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wysokie wyniki z przedmiotów artystycznych

  • 2011/12 za I semestr – 47 uczniów
  • 2010/2011 za II semestr – 66 uczniów
  • 2010/2011 za I semestr – 27 uczniów
  • 2009/2010 za II semestr – 67 uczniów
  • 2009/2010 za I semestr – 45 uczniów
  • 2008/2009 za II semestr – 43 uczniów
  • 2008 (II sem.) – 23 uczniów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce za rok szkolny

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego

Stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” realizowanego przez Województwo Lubelskie

image_pdfimage_print