1

Udział Wiktorii Michnowicz w konkursie plastycznym