Wystawa fotografii Yana Derdziaka i Anny Burzak

Plakat reklamujący wystawę. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.W czwartek 20 lutego 2020 roku o godz. 12.00 odbył się wernisaż fotografii Yana Derdziaka i Anny Burzak (23 prace) w galerii Biblio przy ulicy Szaserów 13-15 w Lublinie. Fotoreportaż

Yan Derdziak (1999 – 2019) urodzony w Jałcie na Krymie, w latach 2014 – 2017 był uczniem Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie na specjalizacji „projektowanie graficzne”. Z czasem, projektowaniem zajął się zawodowo, czyniąc z niego podstawowe źródło dochodu, natomiast fotografia pozostała jego pasją, narzędziem prywatnej ekspresji twórczej.

W zdjęciach, które po sobie pozostawił nie znajdziemy fotografii kreowanej, inscenizacyjnej czy reportażowej. Odkryjemy za to zapis rzeczywistości, rejestrację otoczenia przefiltrowaną przez jego wrażliwe widzenie świata, która układa się w wyraźne ciągi tematyczne.

Oprawione fotografie na ścianie galerii. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Na wystawie najliczniej reprezentowana jest metodyczna, podejmowana przez wiele dni, obserwacja kilku wybranych miejsc, niejednokrotnie fotografowanych z tego samego punktu. Powraca jedno z lubelskich blokowisk czy komin fabryczny. Niby te same, ale tak różne pod wpływem barwy i natężenia zmiennego światła, warunków atmosferycznych, pory dnia. Industrialna zabudowa, niekiedy zredukowana do wąskiego pasa przy dolnej krawędzi fotografii, staje się tłem dla „dramatów przyrody”, które dostrzegał i rejestrował Yanek. Nośnikiem dramatu są błyskawice i chmury bliskie tym, które malował Ferdynand Ruszczyc. Ich skłębiona struktura i nasycone barwy niosą z sobą ładunek emocjonalny.

Z liczby pozostawionych zdjęć wywnioskować można, że Yanek lubił fotografować wodę i jej najbliższe otoczenie. Obok typowych dla niego ekspresywnych chmur, pozostawił obrazy ciszy na jeziorze, flauty, mgieł o poranku. Wrażenie spokoju uzyskiwał poprzez redukuję kolorystyki, symetryczną kompozycję, operowanie dużymi formami.

Uczeń ogląda oprawione fotografie na ścianie galerii. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Trzeci blok tematyczny obecny na wystawie to fotorelacje ze zdewastowanych lubelskich fabryk i opuszczonych domów. W zaśmieconych ruinach i postępującej destrukcji Yanek dostrzegał przemijające piękno rzeczy wydobyte z mroku światłem latarki lub naturalnym światłem. Niekiedy światło potrafiło upodobnić te wnętrza do scenografii filmowej, podkreślając ich koloryt, faktury, napięcia pomiędzy elementami. Powstawały wtedy fantastyczne, nastrojowe fotografie. Niestety przebywanie w takich przestrzeniach obarczone jest dużym ryzykiem, a cena za wykonanie udanych zdjęć bywa wysoka. I Yanek ją zapłacił….

Fotoreportaż z wernisażu 20.02.2020

Opis alternatywny. Galeria składa się z dziesięciu plików graficznych.

Oprawione fotografie wiszą na białych ścianach galerii. V-ce dyr Andrzej Mazuś i kobieta – pracownik biblioteki mówią do uczniów.

Młodzież ogląda prace fotograficzne.

Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.


  • Tekst dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko, nauczycielka ZSP w Lublinie, wychowawczyni Yana Derdziaka
  • Plakat Antoni Kołodziejek, absolwent ZSP w Lublinie 2018, kolega z klasy Yana Derdziaka
  • Fot. Tomasz Walencik, absolwent ZSP w Lublinie 2018, kolega z klasy Yana Derdziaka
image_pdfimage_print