1

XIII Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny” 2023

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Portret Rodzinny”XIII Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny” organizowane jest po raz kolejny wspólnie, przez Centrum Edukacji Artystycznej i – od tego roku szkolnego – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie.

Początki konkursu, sięgają roku 1999, kiedy zorganizowano jego pierwszą edycję, inspirowaną ideą propagowaną przez Międzynarodowy Kongres Rodzin – ideą podkreślenia i popierania wszelkich działań mających na celu pobudzanie refleksji dotyczącej roli rodziny we współczesnym świecie.

Od kilkunastu lat konkurs plastyczny jest okazją do znalezienia wizualnego wyrazu problemów rodziny w świecie epoki ponowoczesnej, wyrazu szczególnie cennego, ponieważ widzianego, interpretowanego przez młodych twórców, wstępujących dopiero na drogę artystyczną. Jak dużym oddźwiękiem cieszy się idea konkursu, mogą świadczyć liczby: w ciągu XII dotychczasowych edycji do organizatorów konkursu wpłynęło kilka tysięcy prac, a w ostatnim, 2021 roku, komisja konkursowa przyjęła ich  ponad 670.

W obecnej edycji konkursu, organizatorzy tematowi „Portret Rodzinny” nadali bardziej ukierunkowany charakter: „Czas wojny”. Jak wiemy, w ubiegłych latach pandemia COVID-19, doprowadziła do  zmian wielu naszych planów, na każdym poziomie – osobistym, relacji międzyludzkich, instytucjonalnym, a obecnie żyjemy pod presją konfliktu wojennego za naszą wschodnią granicą, początkowo obejmującego hybrydowe ataki ze strony Białorusi, a od lutego 2022, pełnoskalową wojnę na Ukrainie. Wielu z nas doświadczyło tych wydarzeń bezpośrednio – najczęściej w kontaktach i pomocy uchodźcom, szukającym w Polsce bezpiecznego schronienia przed przemocą i śmiercią.

Międzynarodowy konkurs „Portret Rodzinny”, zawsze w pewien sposób był zwierciadłem społecznej rzeczywistości ostatniego ćwierćwiecza. To jego specyfika i   niezwykły charakter – swoistej sondy zapuszczanej w najbardziej intymną część życia każdego młodego człowieka, w jego relacje z najbliższymi, pełne emocji typowych dla wieku dojrzewania.

Pisząc te słowa, nie wiemy jak potoczą się dalsze wydarzenia. Ostatnie miesiące przyniosły wiele niespodziewanych sytuacji, które każą nam ostrożnie podchodzić do wszelkich deklaracji związanych z planowaniem naszego życia w przyszłości. Czas jest niezwykły, a spojrzenie na bliską rzeczywistość, wyrażenie emocji, lęku, ale i nadziei, utrwalenie jej w artystycznej formie „na gorąco”, może być niepowtarzalnym doświadczeniem dla młodych twórców.

Krzysztof Dąbek
Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
im. C. K. Norwida w Lublinie


pliki do pobrania