1

VIII Międzynarodowe Rzeźbiarskie Warsztaty Artystyczne 7 – 15 czerwca 2022

Logo konkursu. Uroczystość podsumowania warsztatów – link do pliku .pdf 1 MB

Prolog do wystawy pt. „Plakat, Fotografia – Symbioza”

autorstwa Leszka Mądzika z 15 czerwca o godz. 12.00

– fotoreportaż

fot. Małgorzata Kierczuk-Macieszko

Szanowni Państwo,
uczestnicy VIII Międzynarodowych Artystycznych Warsztatów Rzeźbiarskich

W imieniu organizatorów VIII Międzynarodowych Artystycznych Warsztatów Rzeźbiarskich, uprzejmie informujemy, że w związku z ustaleniami z Centrum Edukacji Artystycznej, dotyczącymi opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkół Artystycznych uczestników Warsztatów, ulegają zmianie wcześniejsze ustalenia, zawarte w Regulaminie imprezy.

Opłata za pobyt obejmuje obecnie tylko wyżywienie i wynosi 140 pln (7 dni po 20,00 pln), wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenie Lubelski Plastyk, do 6 czerwca 2022 r.
Nr konta: Stowarzyszenie Lubelski Plastyk BOŚ S.A. 48 1540 1144 2067 9504 4622 0001;
w tytule wpłaty: Opłata za wyżywienie VIII MAWR.

Krzysztof Dąbek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych
im. C.K.Norwida w Lublinie

Harmonogram warsztatów – link do pliku .pdf 129 KB

Pismo Krzysztofa Dąbka, Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie – link do pliku .pdf 129 KB

Informacja dotycząca zmian organizacyjnych VIII Międzynarodowych Artystycznych Warsztatów Rzeźbiarskich – link do pliku .pdf 105 KB

Regulamin VIII Międzynarodowych Artystycznych Warsztatów Rzeźbiarskich – link do pliku .pdf 154 KB

Karta zgłoszenia uczestnika – link do pliku .pdf 116 KB;
Karta zgłoszenia uczestnika – link do pliku .docx 34 KB

Oświadczenie O nieodpłatnym przeniesieniu praw majątkowych, praw autorskich oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – link do pliku .pdf 219 KB

Uroczystość podsumowania warsztatów – link do pliku .pdf 1 MB