W S T Ę P

W latach 1954-79 szkoła mieściła się w zabytkowym kompleksie na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej w Lublinie. Brama Grodzka – college Tadeusza Mysłowskiego, absolwenta PLSP w Lublinie Na kolejnych stronach internetowych mamy zaszczyt zaprezentować biografie wychowanków Lubelskiej Szkoły Plastycznej.

Galeria ma charakter otwarty i będzie stale uzupełniana. Przedstawiając życiorysy absolwentów mamy nadzieję na uzyskanie od Szanownych Internautów danych uzupełniających i nowych informacji do opracowania dalszych biogramów wychowanków naszej Szkoły.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o przesyłanie materiału na następujące adresy:

elakargul@wp.pl

sekretariat@liceumplastyczne.lublin.pl

z dopiskiem „absolwenci” w tytule pola adresowego listu.


Deklaracja dostępności cyfrowej - link do pliku .pdf 213 KB

oprac. E. Marut-Kargul

Galerię należy otwierać w powszechnie znanych przeglądarkach internetowych i w wersji Windows Internet Eksplorer 8 lub nowszej.


 Lublin, dnia 29 czerwca 2011 roku

Szanowni Absolwenci,

w związku z budową galerii Absolwentów Lubelskiej Szkoły Plastycznej uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o przygotowanie informacji elektronicznej na swój temat w następującej formie:

1. Notka biograficzna zredagowana pod kątem osiągnięć artystycznych i zawodowych zawierająca:

• imię i nazwisko,

• data urodzenia (pole nieobowiązkowe),

• rok ukończenia szkoły plastycznej w Lublinie,

• nazwa szkoły wyższej, specjalizacji, imię i nazwisko promotora - dyplom, (z jakiej dziedziny), dodatkowe kwalifikacje, np. ukończone szkoły,

• informacje związane z osiągnięciami i dorobkiem artystycznym,

• informacje związane z osiągnięciami zawodowymi,

• inne informacje, które uważają Państwo za istotne,

• a także, jeśli to możliwe - wspomnienie z okresu Państwa pracy, za które byśmy byli szczególnie wdzięczni.

Bardzo prosimy o przygotowanie dokumentu tekstowego w Microsoft Office Word, około 0, 5 strony formatu A4 (czcionka Times New Roman, wielkość 12, standardowe marginesy 2, 5 cm).

2. Cztery pliki graficzne w dobrej rozdzielczości w formacie .jpg lub .tiff (w tym jedno portretowe z wizerunkiem własnej osoby i trzy prace).

3. Jeśli Państwo posiadają swoje strony w sieci Internet, to proszę podać ich adresy w celu budowy łączy – przekierowań do tych witryn.

Materiał prosimy przesłać na następujące adresy:

elakargul@wp.pl

sekretariat@zsplublin.futuro.info.pl

z dopiskiem „absolwenci” w tytule pola adresowego listu.

Z pozdrowieniami

Krystyna Głowniak

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych

im. C.K. Norwida w Lublinie

Galeria Absolwenta

Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.| Powrót do strony głównej PLSP w Lublinie|