Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczennic ZSP

Dnia 10 grudnia 2018 roku zostały rozdane stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 za wysokie osiągnięcia w nauce w poprzednim roku szkolnym. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie uczennice z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, Klaudia Janikowska (klasa 3A LP) i Patrycja Lipczyńska (klasa 5b OSSP).
Od lewej: K. Janikowska, Teresa Misiuk – kurator oświaty w Lublinie, P. Lipczyńska Czytaj dalej

„Multimedia w sztuce” – Katowice 2018

W dniach 14 – 16 listopada w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach odbyły się kolejne, ogólnopolskie warsztaty „Multimedia w sztuce”. Naszą szkołę reprezentowali nauczyciele: Małgorzata Kierczuk – Macieszko i Krzysztof Wereński oraz uczniowie: (na zdjęciu od lewej) Magdalena Õzen oraz Jakub Huszaluk, który był twórcą krótkiej etiudy filmowej prezentowanej na warsztatach.  Czytaj dalej

Ex Thesauro – wystawa

Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji 100-lecia Biblioteki zaprasza na wernisaż wystawy 12 grudnia 2018 roku o godz. 12.00.

Ex thesauro. Ze skarbca Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Biblioteka Uniwersytecka KUL, Lublin, ul. Chopina 27, I piętro, hol katalogowy. Wystawę można będzie zobaczyć do 21 grudnia bieżącego roku. Czytaj dalej

Z wielkim smutkiem i bólem żegnamy Śp. Lucjana Sokólskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, w dniu 2 grudnia 2018 roku, Lucjana Sokólskiego, Ojca naszej Koleżanki Beaty Stepanów, pedagoga w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie ZSP w Lublinie. Czytaj dalej

Ryszard Dąbrowski

Nowy biogram w Galerii Absolwentów Lubelskiej Szkoły Plastycznej.

Ryszard Dąbrowski urodził się w 1968 w Paryżu. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie w 1988 roku. Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Pseudonim „Ryszard Długi”. Grafik, autor komiksów, Czytaj dalej