„Szkłem” malowane

Zrealizowane w technice cyfrowej fotografie uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie możemy oglądać w Galerii Ratusz w Lublinie do 20 października 2016 roku.

Na wystawie obok prac będących fotograficzną rejestracją ulotności chwili, unaoczniają się obrazy – kalki rzeczywistości kreowane na abstrakcyjne obrazy (”sztuka fotografów”) jak i fotografie, które są tylko tworzywem w procesie twórczych wizualizacji (”fotografia artystów”).

Fotografie powstały pod merytoryczną opieką nauczycieli, artystów plastyków: Małgorzaty Kierczuk- Macieszko oraz Krzysztofa Wereńskiego.

W sferze kultury i sztuki fotografia stosunkowo niedawno zdobyła uznanie. Przez długi czas traktowana jedynie, jako narzędzie rejestracji, stała się obiektem eksponowanym i postrzeganym dla niej samej w galeriach sztuki i muzeach. Od czasu jej narodzin jest symbolem nowoczesnego społeczeństwa a jej znaczenie wzrasta w dobie komunikacji obrazowej.

Zobaczyć – to uwierzyć. Czy aby na pewno? Czy w sferze technologii cyfrowego przetwarzania obrazu fotografie możemy nadal uważać za realistyczne odbicie rzeczywistości? Odpowiedzi na takie i podobne pytania uczniowie próbują znaleźć na zajęciach w pracowniach podstaw fotografii i filmu. Zdobywają tu wiedzę w posługiwaniu się obrazem, która jest niezbędna do funkcjonowania w zawodzie plastyka i komunikowania się we współczesnym świecie, niezależnie od nauczanej specjalności. W procesie kształcenia uczeń zdobywa umiejętności z dziedziny fotografii, a poprzez działania praktyczne, podbudowane wiedzą teoretyczną, rozwija swoją kreatywność.

Krzysztof Wereński

Magda Sobiesiak i Paula Paluch – uczennic z klasy 4b OSSP, temat prac: pejzaż miejski; nauczyciel prowadzący: Małgorzata Kierczuk-Macieszko

ratusz

image_pdfimage_print