Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie (REKRUTACJA)

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Kiedy podjąć decyzję o nauce w ZSP?

Jeśli jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły podstawowej, możesz przystąpić do konkursowego egzaminu wstępnego do OSSP, kiedy zaś jesteś uczniem ostatniej klasy gimnazjum, Twoim wyborem może być nauka w LP (również po przystąpieniu do egzaminu wstępnego). Żeby zostać uczniem pierwszej klasy OSSP i LP musisz zostać zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły oraz złożyć wymagane dokumenty (informacja na stronie internetowej szkoły, w zakładce: Rekrutacja). Jeśli jesteś już uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, możesz ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  • Konsultacje dla kandydatów: 29.02 – 27.05.2016 r., poniedziałek – piątek, godz. 11.45 – 15.30 – (dostępne wkrótce)
  • „Dzień otwartych drzwi” w dniu 29 kwietnia br. w godz. 10.00 – 15.00
image_pdfimage_print