W S T Ę P

W latach 1954-79 szkoła mieściła się w zabytkowym kompleksie na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej w Lublinie. Brama Grodzka, rysunek Z. Kononowicza, nauczyciela rysunku i malarstwa w W.S.M.iR. w Lublinie w latach 1937-39Na  kolejnych  stronach   internetowych  mamy  zaszczyt  zaprezentować   biografie   nauczycieli  Lubelskiej  Szkoły  Plastycznej.

Galeria ma charakter otwarty i będzie stale uzupełniana. Przedstawiając życiorysy pedagogów mamy nadzieję na uzyskanie od Szanownych Internautów danych uzupełniających i nowych informacji do opracowania dalszych biogramów nauczycieli naszej Szkoły.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o przesyłanie materiału na następujące adresy:

elakargul@wp.pl

sekretariat@liceumplastyczne.lublin.pl

z dopiskiem „nauczyciele” w tytule pola adresowego listu.

  Szanowni Nauczyciele...

list Pani Dyrektor Krystyny Głowniak plik .pdf

oprac. E. Marut-Kargul

Galerię należy otwierać w powszechnie znanych przeglądarkach internetowych i w najnowszej wersji Windows Internet Eksplorer 8.

Galeria NauczycielaPodpisy zdjęć:

  • Tytuł: Brama Grodzka w Lublinie, rysunek; Autor: Zenon Kononowicz; Prawa: Copyright © Muzeum Lubelskie w Lublinie; Rysunek przedstawiający Bramę Grodzką w Lublinie; źródło: Leksykon Lublin, TEATR NN.PL, Materiały z Biblioteki Multimedialnej [online]. [dostęp 2011.12.30] http://teatrnn.pl/leksykon/node/286/zenon_kononowicz


| Powrót do strony głównej ZSP|