Tomaszewski Marian(1904-1968)

Urodził się w 1904 roku. Pracował jako nauczyciel rysunku.

W roku 1939 ukończył warszawską ASP. W latach 1930-34 studiował pod kierunkiem Felicjana Kowarskiego i Władysława Jastrzębowskiego. W czasie wojny wykładał w lubelskiej Fachschule, będącej kontynuatorką Wolnej Szkoły Malarstwa i Rysunku im. Ludwiki Mehofferowej. W roku 1944 współorganizował w Lublinie Związek Zawodowy Artystów Plastyków. Był także jego prezesem. Następnie w latach 1945-51 pełnił funkcję wiceprezesa Okręgu Szczecińskiego ZPAP. W roku 1945 wziął udział w Pierwszej Wystawie Plastyków w Szczecinie, eksponując 18 obrazów oraz cykl rysunków poświęconych wojnie. Wystawa spłonęła wraz z podpalonym gmachem Urzędu Informacji i Propagandy w kilka dni po otwarciu. Już wtedy o jego twórczości pisano w "Kurierze Szczecińskim": "...oryginalna, wybitnie dekoracyjna, symboliczno-refleksyjna. Z naturą nie ma nic wspólnego. Ekspresja, rytm, harmonia, to wszystko w uproszczeniu dziecięcym stanowi syntezę obrazów Tomaszewskiego". Namalował on m. in. cykle prac poświęconych II wojnie światowej: "Warszawa miasto niepokonane", "Wojna i okupacja", "Tragedia Getta", "Partyzanci". W 1959 roku uczestniczył w III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Zachęcie. W roku 1961 wziął udział w wystawie Malarstwo w XV-lecie PRL w Muzeum Narodowym w Warszawie, a w roku 1966 w wystawie Okręgu Warszawskiego ZPAP w Zachęcie. Jego prace znajdują się w Muzeach w Szczecinie, Toruniu, Częstochowie, Wrocławiu, Opolu, Lublinie oraz w zbiorach prywatnych w Wielkiej Brytanii.

Zmarł 1 lutego 2002 roku w Lublinie.

Bibliografia:

• TOMASZEWSKI Marian [W:] artinfo.pl [online] [dostęp 2012.03.17] www.artinfo.pl/?pid=catalogs&sp=auction&id=888&id2=112957&lng=1

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Abstrakcja, 1960, olej, płótno; 106 x 67,5 cm; źródło: TOMASZEWSKI Marian [W:] artinfo.pl [online] [dostęp 2012.03.17] www.artinfo.pl/?pid=catalogs&sp=auction&id=888&id2=112957&lng=1
  • fot. 2 - Syrena, 1956, olej, płótno; 114 x 70 cm; źródło: TOMASZEWSKI Marian [W:] artinfo.pl [online] [dostęp 2012.03.17] www.artinfo.pl/?pid=catalogs&sp=auction&id=888&id2=112958&lng=1
  • fot. 3 - Ognie, 1965, olej, płótno; 118 x 99 cm; źródło: TOMASZEWSKI Marian [W:] artinfo.pl [online] [dostęp 2012.03.17] www.artinfo.pl/?pid=catalogs&sp=auction&id=889&id2=117811&lng=126
dodano wpis: 2012.03.17


| Powrót do strony głównej ZSP|