Mazurek GrzegorzUrodził się 14 V 1955 w Lublinie. Studia ukończył w 1980 r. na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1980 r. w pracowni technik drzeworytniczych pod kierunkiem prof. Haliny Chrostowskiej, a z malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Markowskiego. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w 1989 roku, kwalifikacje II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej grafika - w 1994. Od 1999 roku jest profesorem w UMCS, od 2002 profesorem tytularnym w dziedzinie sztuk plastycznych. Pełni funkcję Dziekana Wydziału Artystycznego (od 1999 r.) oraz Kierownika Zakładu Grafiki Projektowej i Serigrafii (od 2000 r.). Twórca Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Komisarz Międzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek ’97, 2000, 2004, oraz Spotkań Graficznych w Kazimierzu Dolnym.

Autor 21 wystaw indywidualnych, udział w około 400 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat 20 nagród i wyróżnień, w tym 10 międzynarodowych i 5 ogólnopolskich. Ważniejsze nagrody międzynarodowe: 1994 - GRAND PRIX - The 9th Seoul International Print Biennale, SEOUL, KOREA, 1987 - EXCELLENT WORK PRIZE - The 55 Exhibition of the Japan Print Association, The HANGA ANNUAL '87, TOKYO, JAPAN, 1988 - NAGRODA EX EQUO - 2 Międzynarodowe Triennale Sztuki MAJDANEK'88, LUBLIN, 1993 - SPONSOR PRIZE /NAGRODA SPONSOROWANA/ - The 2nd Sapporo International Print Biennale, SAPPORO, JAPAN, 1997 - NAGRODA FUNDOWANA - INTERGRAFIA'97 - Światowa Wystawa Laureatów, KATOWICE, 2008 - WYRÓŻNIENIE REGULAMINOWE - I Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, GDYNIA. W roku 2000 uhonorowany Nagrodą Artystyczną Miasta Lublin, a 2006 Srebrnym Medalem Gloria Artis.

Bibliografia:

• prof. sztuk plast. Grzegorz Mazurek [W:] UMCS w Lublinie [on-line]. [dostęp 2011.08.08] www.umcs.lublin.pl/pracownicy.php?id=1556

• Grzegorz Dobiesław Mazurek - wystawa jubileuszowa 30-lecie pracy twórczej [W:] ZPAP Okrąg Lublin [on-line]. [dostęp 2011.08.08] www.zpaplublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=563:grzegorz-dobiesaw-mazurek-grafika-lublin-wystawa-jubileuszowa-30-lecie-pracy-tworczej&catid=39:wystawy-galerii

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - G. Mazurek; źródło: Grzegorz Dobiesław Mazurek - wystawa jubileuszowa 30-lecie pracy twórczej [W:] ZPAP Okrąg Lublin [on-line]. [dostęp 2011.08.08] www.zpaplublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=563:grzegorz-dobiesaw-mazurek-grafika-lublin-wystawa-jubileuszowa-30-lecie-pracy-tworczej&catid=39:wystawy-galerii
  • fot. 2 - Wszyscy moi przyjaciele XII linoryt, 80x60 cm, 1993
  • fot. 3 - Sklep z zabawkami II I Ty zostaniesz generałem, linoryt, 36x27 cm, 1992
  • fot. 4 - Wszyscy moi przyjaciele VIII, linoryt, 80x60 cm, 1990
zdjęcia: 2, 3, 4 pochodzą ze strony: Grzegorz Dobiesław Mazurek [W:] MDK2 [on-line]. [dostęp 2011.08.08] http://www.mdk2.lublin.pl/tworcy/Grzegorz.Mazurek/
dodano wpis: 2011.08.08
zobacz także inne prace Nauczyciela w Galerii Absolwentów


| Powrót do strony głównej ZSP|