Stelmasik Marian(1932 - 1995)

Urodził się w 1932 roku w Augustowie. Absolwent PLSP w Jarosławiu. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego w 1959 roku. Od 1959 członek ZPAP początkowo Okręgu rzeszowskiego a następnie białostockiego i lubelskiego. Brał udział we wszystkich wystawach organizowanych przez te okręgi. Zorganizował 11 wystaw indywidualnych m.in. w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Zamościu i Jarosławiu. Brał również udział w Wystawie Młodych - Sopot 1963, I, II, III, IV, V i XIII Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, I, II, III, VIII, X, XI Konfrontacjach Jesiennych w Rzeszowie oraz VIII, IX, XVIII, XXII Bielskiej Jesieni - Bielsko Biała. Osiadł na stałe w Lublinie wiążąc się z Instytutem Wychowania Artystycznego UMCS , tam uzyskał wszystkie stopnie naukowe aż do tytułu profesora zwyczajnego. Zmarł w 1995 roku w Lublinie.

Zmarł w 1995 roku w Lublinie.

Bibliografia:

• Stelmasik Marian [W:] BWA w Rzeszowie [online]. [dostęp 2012.04.20] www.bwa.rzeszow.pl/?p=p_178

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Strefy I; Muzeum Lubelskie w Lublinie [W:] GARNEK [online]. [dostęp 2012.04.20] www.garnek.pl/jolkas/8919477/lubelskie-muzeum-na-zamku
  • fot. 2 - Kompozycja z czerwienią olej, płótno, 79,5 x 99,5 cm; Muzeum Lubelskie w Lublinie [W:] artinfo.pl [online]. [dostęp 2012.04.20] www.artinfo.pl/?pid=catalogs&sp=auction&id=214&id2=44229&lng=1
  • fot. 3 - Sen ptaków; źródło: [online]. [dostęp 2015.01.15] http://www.muzeumlubelskie.pl
aktualizowano wpis: 2015.01.15


| Powrót do strony głównej ZSP|