Kołodziej RomualdUkończył Instytut Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. W UMCS pracuje od 1977r obecnie na stanowisku adiunkta II stopnia w Zakładzie Grafiki Projektowej i Serigrafii, którego od marca 2007 roku zostaje kierownikiem zakładu.

Organizator wielu akcji plastycznych: Ostróda, Lublin, Kazimierz Dolny, Kalisz, Grunwald, Bytów, Bytom. Organizator wielu plenerów i warsztatów plastycznych. Zorganizował 20 wystaw indywidualnych, :Galeria Odnowa w Kraśniku /1998/; Miejska Biblioteka w Świdniku /1999/; Miejska Galeria - Ratusz w Lublinie /1999/; Łucki Pałac Kultury w Łucku - Ukraina 1999; Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury w Bytomiu /2000/ ; Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu /2000/ ; Miejska Galeria Sztuki w Puławach /2002/; BWA Rzeszów/2006/; Miejska Galeria w Koszalinie /2007/. Uczestniczył w 45 wystawach zbiorowych, m/in. Pools Grafiek In De Noordgalerij w Gerderland, Holandia /1998/; II Triennale Tczewskie - Tczew /1998/;Grafika Roku - Lublin /1996, 1997, 1999/; Wschodni Salon Sztuki - Lublin; Wystawa Grafiki UMCS w Poznaniu, Toruniu /2000/; VI Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek - Lublin /2000/; Międzynarodowa Wystawa Europa 2000 - Muzeum w Ostródzie; Sakrum Dzisiaj - Kielce w ostatnich latach wystawy w Meksyku, USA, Słowacja, Francja, Ukraina. Najważniejsze sukcesy artystyczne: III, II i I nagroda Grafika Roku - Lublin /1996, 1997, 1999/; Złota Odznaka Zasłużony dla miasta Lublina /1989/; Zasłużony Działacz kultury /1998/; Nagroda Atystyczna Burmistrza Miasta Świdnika /2002/

Bibliografia:

• Romuald Kołodziej [W:] Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie [online]. [dostęp 2012.04.12] http://art.umcs.lublin.pl/articles/id/125">http://art.umcs.lublin.pl/articles/id/125

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Romuald Kołodziej; źródło: ZAMOJSKI DOM KULTURY, Romuald Kołodziej... [dostęp 2012.04.12] www.zdk.zamosc.pl/2012/sztuka/grafika/8113-romuald-kolodziej-wystawa-grafiki-fotorelacja/
  • fot. 2 - źródło: Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, Romuald Kołodziej [dostęp 2012.04.12] http://art.umcs.lublin.pl/articles/id/125
  • fot. 3 - bez nazwy; źródło: Aukcje WIGMORS... [dostęp 2012.04.12] http://wentylacja.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Aukcje-WIGMORS-na-rzecz-Wielkiej-Orkiestry-%C5%9Awi%C4%85tecznej-Pomocy-52575.html
  • fot. 4 - ARTUR POPEK grafika i malarstwo, Uczestnicy Entropy of Art [dostęp 2012.04.12] http://www.google.pl/imgres?q=Ko%C5%82odziej+Romuald&hl=pl&sa=X&biw=1126&bih=475&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=8HfRZmDJuwX73M:&imgrefurl=http://www.arturpopek.republika.pl/uczestnicy%2520entropy.html&docid=wkNczFDAj55A0M&imgurl=http://www.arturpopek.republika.pl/Entropy/ROMUALD-KOLODZIEJ.jpg&w=1200&h=1175&ei=H3haT4yPDcXP4QTAzJC6Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=521&vpy=140&dur=2622&hovh=222&hovw=227&tx=117&ty=201&sig=104534864575274813639&page=3&tbnh=136&tbnw=139&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:25
dodano wpis: 2012.04.12
zobacz także inne prace Nauczyciela w Galerii Absolwentów


| Powrót do strony głównej ZSP|